Duomenų apsaugos pareigūnas

Renata Macijauskaitė, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 212 4371
El. p. renata.macijauskaite@vdtat.gov.lt

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.