ĮSTAIGOS KONTAKTAI

L. Sapiegos g. 17
LT-10312 Vilnius
Tel. / faks. (8 5) 212 2548
El. paštas info@vdtat.gov.lt
El. pristatymo dėžutė 188694162
(dokumentams siųsti per e. pristatymo sistemą)
Pirmadienis – ketvirtadienis:  8.00 – 17.00
Penktadienis:  8.00 – 15.45
Pietų pertrauka:  12.00 – 12.45
Švenčių dienų išvakarėse darbo dienos trukmė
sutrumpinama viena valanda.

 

ADMINISTRACIJA
L. e. p. direktorius Klemensas Rimšelis (8 5) 212 2547 klemensas.rimselis@vdtat.gov.lt
Direktoriaus pavaduotojas Leonas Stankevičius (8 5) 270 9167 leonas.stankevicius@vdtat.gov.lt 
L. e. p. direktoriaus pavaduotoja Salvija Tininienė (8 5) 212 2569 salvija.tininiene@vdtat.gov.lt
       
TECHNOLOGINĖS IR ĮSLAPTINTOS INFORMACIJOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Jolita Šerienė (8 5) 212 3022 jolita.seriene@vdtat.gov.lt
Skyriaus patarėjas Vaclovas Juknevičius (8 5) 231 3418 vaclovas.juknevicius@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Ilona Abramavičienė (8 5) 212 3225 ilona.abramaviciene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Donatas Augustauskas (8 5) 270 9168 donatas.augustauskas@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Arūnas Kasiulynas (8 5) 270 9168 arunas.kasiulynas@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Saulius Čižikas (8 5) 270 9164 saulius.cizikas@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Aušrinė Bareikytė-Čižikienė (8 5) 270 9164 ausrine.bareikyte@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Giedrė Petkevičienė (8 5) 270 9164 giedre.petkeviciene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Violeta Skabeikienė (8 5) 270 9164 violeta.skabeikiene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Loreta Dansevičienė (8 5) 212 3225 loreta.danseviciene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Tomas Gasiūnas (8 5) 270 9168 tomas.gasiunas@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Nijolė Baltrūnienė (8 5) 231 3418 nijole.baltruniene@vdtat.gov.lt
Specialistė Kristina Siebaitė (8 5) 270 9164 kristina.siebaite@vdtat.gov.lt
Tarnautoja Audronė Andriuškevičiūtė (8 5) 270 9183 audrone.andriuskeviciute@vdtat.gov.lt
Tarnautoja Danutė Šyvienė (8 5) 270 9183 danute.syviene@vdtat.gov.lt
       
GAMYBOS PRIEŽIŪROS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Liuda Šuminienė (8 5) 212 3901 liuda.suminiene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Stanislovas Šimulis (8 5) 212 3640 stanislovas.simulis@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Raimundas Putrimas (8 5) 212 1784 raimundas.putrimas@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Renata Malinovskaja (8 5) 212 3640 renata.malinovskaja@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Violeta Kaminska (8 5) 212 1784 violeta.kaminska@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Rita Vaitiekienė (8 5) 212 1784 rita.vaitiekiene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Rūta Miškinienė (8 5) 212 1784 ruta.miskiniene@vdtat.gov.lt
Vyresn. specialistas Saulius Kazlauskas (8 5) 212 1784 saulius.kazlauskas@vdtat.gov.lt
       
REGISTRO SKYRIUS
Skyriaus vedėjas Dalius Navickas (8 5) 212 2404 dalius.navickas@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Rasa Peikštenytė (8 5) 270 9165 rasa.peikstenyte@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Virginija Ginčienė (8 5) 270 9165 virginija.ginciene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Jolanta Grižinauskienė (8 5) 212 3450 jolanta.grizinauskiene@vdtat.gov.lt
       
INFORMACINIŲ SISTEMŲ SKYRIUS
Skyriaus vedėjas Linas Jasaitis (8 5) 270 9184 linas.jasaitis@vdtat.gov.lt
Specialistas Andrej Serdiuk (8 5) 212 2407 andrej.serdiuk@vdtat.gov.lt
Specialistas Egidijus Buta (8 5) 212 2407 egidijus.buta@vdtat.gov.lt
Specialistas Robert Jankovskij (8 5) 212 2407 robert.jankovskij@vdtat.gov.lt
       
TEISĖS IR PREVENCIJOS SKYRIUS
Skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskė (8 5) 262 6961 jurate.kazlauske@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Janina Daumantienė (8 5) 231 2332 janina.daumantiene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Gražina Slavickienė (8 5) 212 7218 grazina.slavickiene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistas Vytautas Leonavičius (8 5) 231 2332 vytautas.leonavicius@vdtat.gov.lt
       
FINANSŲ IR PLANAVIMO SKYRIUS
Skyriaus vedėja Jurgita Mickevičienė (8 5) 212 2567 jurgita.mickeviciene@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Inesa Kondratienė (8 5) 212 3270 inesa.kondratiene@vdtat.gov.lt
       
BENDRŲJŲ REIKALŲ SKYRIUS
Skyriaus vedėja Renata Macijauskaitė (8 5) 212 4371 renata.macijauskaite@vdtat.gov.lt
Vyr. specialistė Jūratė Palčinskienė (8 5) 212 5120 jurate.palcinskiene@vdtat.gov.lt
Specialistė Jovita Dansevičiūtė (8 5) 212 3270 jovita.danseviciute@vdtat.gov.lt
Specialistė Laura Gaidienė (8 5) 212 5120 laura.gaidiene@vdtat.gov.lt
Specialistė Dalė Pankovienė (8 5) 212 3270 dale.pankoviene@vdtat.gov.lt
Sekretorė Regina Burbulytė (8 5) 212 2548 regina.burbulyte@vdtat.gov.lt
Tarnautojas Leonas Sinkevičius (8 5) 212 2576 leonas.sinkevicius@vdtat.gov.lt

 

NACIONALINIO BENDRŲJŲ FUNKCIJŲ CENTRO (NBFC) DARBUOTOJŲ KONTAKTAI

BUHALTERINĖS APSKAITOS DEPARTAMENTAS
Direktorė Edita Filipavičiūtė 8 675 93949 edita.filipaviciute@nbfcentras.lt
Buhalterė Dalė Pankovienė (8 5) 212 3270 dale.pankoviene@nbfcentras.lt
Buhalterė Edita Ališauskienė (8 5) 212 5816 edita.alisauskiene@nbfcentras.lt
PERSONALO ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTAS
Patarėja Ilona Bindokienė 8 673 52787 ilona.bindokiene@nbfcentras.lt
Patarėja Neringa Kolvianecienė 8 673 52774 neringa.kolvianeciene@nbfcentras.lt
Personalo administratorius Viktoras Zavarzinas (8 5) 235 6284 viktoras.zavarzinas@nbfcentras.lt
Personalo administratorė Inga Jurevičienė (8 5) 235 6232 inga.jureviciene@nbfcentras.lt

Visi NBFC darbuotojų kontaktai


Atnaujinimo data 2019-01-03