ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, konsultavimo tvarkos aprašas

Anketa dėl Planinio patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno)

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašas

Preliminarus dokumentų sąrašas

Mažareikšmių pažeidimų sąrašas

Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos

 

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų planai:
2017 m. I ketvirčio
2017 m. II ketvirčio
2017 m. III ketvirčio
2017 m. IV ketvirčio
          2018 m. I ketvirčio
          2018 m. II ketvirčio
          2018 m. III ketvirčio
         
2018 m. IV ketvirčio
                    2019 m. I ketvirčio

Atliktų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų ataskaitos:
2017 m. I ketvirčio
2017 m. II ketvirčio
2017 m. III ketvirčio
2017 m. IV ketvirčio
          
2018 m. I ketvirčio
          
2018 m. II ketvirčio
          
2018 m. III ketvirčio
          
2018 m. IV ketvirčio

 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos, siekdama taikyti pažangias verslo priežiūros priemones, siūlo susipažinti su paskelbtais https://www.youtube.com/user/UKIOMINISTERIJA Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos, įgyvendinant projektą „Verslą kontroliuojančių institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo koordinavimas“, sukurtais 3 vaizdo filmais.