tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa
Posted on

PWPW atstovų vizitas

2015 m. kovo 9 d. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos apsilankė Lenkijos Respublikos valstybinės spaustuvės „Polish Security Printing Works“ atstovai. Daugiau

Posted on

Svečių vizitas

2015 m. vasario 26 d. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) lankėsi Čekijos Respublikos valstybinės saugiųjų dokumentų spaustuvės STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, vykdančios kai kurias analogiškas funkcijas kaip ir Tarnyba, Pardavimų ir rinkodaros direktorius Robert Budzak ir Čekijos Respublikos ambasados Lietuvoje Prekybos ir ekonomikos skyriaus patarėja Anžela Kuncevič. Daugiau

Posted on

Naujas direktorius

2015 m. sausio 30 d. Klemensas Rimšelis pradėjo eiti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) direktoriaus pareigas. Tarnybos darbuotojams jį pristatė Lietuvos Respublikos finansų ministras Rimantas Šadžius. Kalbėdamas Finansų ministras pabrėžė Tarnybos svarbą ir pokyčių būtinybę. Direktorius Klemensas Rimšelis kvietė visus naujuosius kolegas dirbti darniai bei siekti bendro užsibrėžto tikslo.

Posted on

Apklausų rezultatai

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), siekdama gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, Tarnybos svetainėje nuolat atlieka apklausas. Kaip rodo 2014 m. atliktų apklausų duomenys, net 100 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų pažymėjo, kad Tarnyba jų klausimus išsprendžia kvalifikuotai, kad jiems pakanka informacijos apie Tarnybos veiksmus, kurių Tarnyba ėmėsi spręsdama klausimus, taip pat visi respondentai teigė, kad jiems pakanka Tarnybos svetainėje esančios teisinės informacijos.
Informacijos apie Tarnybos veiklą pakanka 75 proc. respondentų. Tiek pat procentų apklaustųjų atsakė, kad reikiama jiems informacija gaunama greitai, likusieji 25 proc. nurodė, kad informaciją gavo teisės aktų nustatytais terminais. 87,5 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigia, kad jiems pakanka informacijos apie galimybę pateikti pranešimus pasitikėjimo telefonu.

Posted on

Dėl euro įvedimo

Dėl euro įvedimo
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos atkreipia dėmesį, kad yra nemažai valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų ir Lietuvos Respublikos teisės aktais įgaliotų kitų juridinių asmenų išleidžiamų saugiųjų dokumentų blankų ir keleivinio transporto bilietų, kuriuose yra nurodytas valiutos litais rekvizitas. Dėl euro įvedimo reikalinga keisti tokių blankų ir keleivinio transporto bilietų privalomąsias formas, įtvirtinant euro valiutos pavadinimą. Daugiau