tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa
Posted on

Prisijungimas prie deklaracijos

VDTAT prisijungė prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2011 m. spalio 12 d. raštu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pranešė apie prisijungimą prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų, kurią 2011 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pasirašė 9 verslą prižiūrinčios institucijos, siekdamos didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, optimizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas. Prie šių institucijų prisijungė dar 34 verslo priežiūros tarnybos.
Pasirašydama šią deklaraciją, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos įsipareigojo pirmaisiais metais prižiūrimą veiklą vykdantiems ūkio subjektams neskubėti taikyti teisės aktuose numatytų poveikio priemonių, bet daugiau juos konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą. Poveikio priemonės taikytinos tik išimtiniais atvejais, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos valstybei ir visuomenei atsiradimui.

Posted on

Svečiai iš Ukrainos

2011 m. spalio 5 d. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos lankėsi Ukrainos Valstybinės migracijos tarnybos atstovai. Daugiau

Posted on

Naujos tikrinimo taisyklės

Informuojame, kad nuo 2011 m. gegužės 29 d. įsigaliojo Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančių įstaigų kontrolės vykdymo taisyklės (patvirtintos Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1-97 (Žin., 2011, Nr. 65-3094); jomis vadovaudamiesi Tarnybos darbuotojai atliks planinius ir neplaninius tikrinimus tvirtinančiose įstaigose. Tvirtinančių įstaigų tikrinimo planą galite rasti Tarnybos interneto svetainės skyriuje „Veikla“.

Posted on

Vienos konferencija

2011 m. kovo 8–10 d. Vienoje, Austrijos Respublikoje, vyko jau 8-oji Europos šalių konferencija aukščiausio apsaugos lygio spaudos klausimais, kurioje dalyvavo ir Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atstovas, pristatęs pranešimą „Lietuvos Respublikos paso raida“. Daugiau

Posted on

Konferencija Berlyne

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos atstovo pranešimas „Informacijos svarba dokumentų klastojimo prevencijai“ pristatytas 7-ojoje Europos šalių konferencijoje aukščiausio apsaugos lygio spaudos klausimais. Konferencija vyko 2010 m. balandžio 13–15 dienomis Berlyne, Vokietijos Federacinė Respublika. Daugiau