tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa
Posted on

Įstatymo pakeitimas

Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. Nr. 9 paskelbtas Informacinis pranešimas, kuriuo informuojama, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 125-5094).

Posted on

Viešas PRADO registras

2007 m. gruodžio 10 d. pradėjo veikti Europos Sąjungos Tarybos inicijuotas ir specialistų parengtas Autentiškų tapatybės ir kelionės dokumentų internete viešas registras – PRADO (Public Register of Authentic Identity and Travel Documents Online), kuriame pateikiami tapatybės ir kelionės dokumentų technologinės apsaugos priemonių aprašymai 22 oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.
Prašome jungtis prie PRADO sistemos adresu http://www.consilium.europa.eu/prado/

Posted on

Licencijos patikslinimas

„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2007 m. Nr. 65 paskelbta  2007-08-20 patikslinta licencija gaminti vertybinius popierius, dokumentų blankus, banderoles, oficialius žymėjimo ženklus Nr. 000048, 1999 m. gruodžio 1 d. išduota UAB „Garsų pasaulis“ (įmonės kodas 122666714, Salomėjos Nėries g. 69, LT-06304 Vilnius).