tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
„Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ 2008 m. Nr. 9 paskelbtas Informacinis pranešimas, kuriuo informuojama, kad nuo 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybos įstatymo pakeitimo įstatymas (Žin., 2007, Nr. 125-5094).