tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba), siekdama gerinti asmenų aptarnavimo kokybę, Tarnybos svetainėje nuolat atlieka apklausas. Kaip rodo 2014 m. atliktų apklausų duomenys, net 100 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų pažymėjo, kad Tarnyba jų klausimus išsprendžia kvalifikuotai, kad jiems pakanka informacijos apie Tarnybos veiksmus, kurių Tarnyba ėmėsi spręsdama klausimus, taip pat visi respondentai teigė, kad jiems pakanka Tarnybos svetainėje esančios teisinės informacijos.
Informacijos apie Tarnybos veiklą pakanka 75 proc. respondentų. Tiek pat procentų apklaustųjų atsakė, kad reikiama jiems informacija gaunama greitai, likusieji 25 proc. nurodė, kad informaciją gavo teisės aktų nustatytais terminais. 87,5 proc. apklausoje dalyvavusių respondentų teigia, kad jiems pakanka informacijos apie galimybę pateikti pranešimus pasitikėjimo telefonu.