tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Duomenų apsaugos pareigūnas

Rūta Miškinienė, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos Finansų ir planavimo skyriaus vedėja
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 204 1364
El. p. ruta.miskiniene@vdtat.gov.lt

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.