tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

Duomenų apsaugos pareigūnas

Vytautas Leonavičius, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos Teisės ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas
L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 231 2332
El. p. vytautas.leonavicius@vdtat.gov.lt

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.