tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

†   PARAIŠKA įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą

Ši forma bei informacija apie jos teikimą ir pildymą paskelbta TAR, 2016-08-26, Nr. 22702. 

†   PRANEŠIMAS APIE DUOMENŲ PAKEITIMĄ AR (IR) PAPILDYMĄ

†   PRAŠYMAS PAKEISTI METRIKĄ

Šios formos bei informacija apie jų teikimą ir pildymą paskelbta TAR, 2016-08-26, Nr. 22701.


ATMINTINĖ DĖL PARAIŠKOS PATEIKIMO

Informacija teikiama tel.: (8 5) 270 9165; (8 5) 212 3450