tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Nuo 2014 m. sausio 1 d. veiklą pradėjo Teisės aktų registras.
Atkreiptinas dėmesys, kad informacija, kuri pagal galiojančiuose teisės aktuose Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) nustatytą įpareigojimą buvo skelbiama leidinio „Valstybės žinios” priede „Informaciniai pranešimai”, nuo 2014 m. sausio 1 d. skelbiama Tarnybos interneto svetainėje www.vdtat.gov.lt:
1. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos sprendimai dėl dokumentų blankų priskyrimo / nepriskyrimo technologinės apsaugos lygiui ir polygiui – skyriuje „Technologinės apsaugos nustatymo komisija”;
2. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymai dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių aprašų visuomenei patvirtinimo – skyriaus „Teisinė informacija” srities „Teisės aktai” dalyje „Įsakymai dėl technologinės apsaugos priemonių aprašų patvirtinimo”;
3. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus įsakymai dėl saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijų išdavimo, patikslinimo, galiojimo sustabdymo, galiojimo sustabdymo panaikinimo, galiojimo panaikinimo – skyriuje „Licencijos”.