tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

KONKURSAI Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS

KONKURSAI Į DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGAS
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos organizuoja atranką
darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigoms užimti:


Technologinės ir įslaptintos informacijos skyriaus specialisto (technologijų techniko)
(A2 lygis):

http://portalas.vtd.lt/lt/technologines-ir-islaptintos-informacijos-skyrius-specialistas-322;689700.html

Atsižvelgiant į profesinio darbo patirtį, pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientų intervalas (pareiginės algos baziniais dydžiais)
5,00–5,70.

Asmenys, norintys dalyvauti atrankoje, privalo pateikti:
1. gyvenimo aprašymą;
2. išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
4. užpildytą pretendento anketą.

Dokumentai teikiami el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)  iki 2021 m. kovo 5 dienos.

Atrankos metodas – testas žodžiu (pokalbis).

Kontaktinė informacija:
Adresas: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius
Tel. (8 5) 231 2332
El. p. vytautas.leonavicius@vdtat.gov.lt