KONKURSAI Į VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGAS

KONKURSAI Į DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGAS
Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atrankos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas