tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Asmuo, kurį su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, informaciją apie pažeidimą gali pateikti Tarnybos vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu:
–  Tarnybos elektroninio pašto adresu pranesimai@vdtat.gov.lt;
–  Tarnybos kompetentingam subjektui tiesiogiai;

Asmenys, Tarnyboje atliekantys kompetentingo subjekto funkcijas
(administruoja vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, nagrinėja juo gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrina asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą)

Renata Macijauskaitė – Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 4371, el. p. renata.macijauskaite@vdtat.gov.lt;

Jolita Šerienė – Technologinės ir įslaptintos informacijos skyriaus vedėja, tel. (8 5) 212 3022, el. p. jolita.seriene@vdtat.gov.lt;

Vytautas Leonavičius – Teisės ir prevencijos skyriaus vyriausiasis specialistas, tel. (8 5) 231 2332, el. p. vytautas.leonavicius@vdtat.gov.lt

 

Į kompetentingą institucijąLietuvos Respublikos generalinę prokuratūrą, asmuo kreipiasi tiesiogiai, kai yra bent viena iš šių aplinkybių:

1) pažeidimas turi esminę reikšmę viešajam interesui;

2) būtina kuo skubiau užkirsti kelią pažeidimui ar jį nutraukti, nes gali atsirasti didelė žala;

3) vadovaujantys, su įstaiga darbo arba tarnybos ar sutartiniais santykiais siejami asmenys patys galbūt daro ar yra padarę pažeidimus;

4) informacija apie pažeidimą buvo pateikta per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą, tačiau atsakymas nebuvo gautas arba nebuvo imtasi veiksmų reaguojant į pateiktą informaciją, arba priemonės, kurių buvo imtasi, buvo neveiksmingos;

5) yra pagrindas manyti, kad, pateikus informaciją apie pažeidimą vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, pranešėjo anonimiškumas ar asmens konfidencialumas gali būti neužtikrintas arba bus siekiama pažeidimą, apie kurį pranešta, nuslėpti;

6) įstaigoje nėra veikiančio vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo;

7) asmuo negali pasinaudoti vidiniu informacijos apie pažeidimus teikimo kanalu, nes jo su įstaiga nebesieja darbo, tarnybos ar kiti teisiniai santykiai.