tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAVIMAS

Teisės aktai, reglamentuojantys saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimą:

1. Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas

2. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės

3. Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklės

4. Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimai

5. Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

 

Licencijos pavadinimas – Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija

Licencijas išduoda – Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos

Licencija išduodama – Lietuvos Respublikos įmonėms

Informacijos teikėjas:

Licencijų išdavimo klausimais – Teisės ir prevencijos skyriaus vedėja Jūratė Kazlauskė
tel. (8 5) 262 6961, jurate.kazlauske@vdtat.gov.lt

Licencijuojamos veiklos priežiūros klausimais – Gamybos priežiūros skyriaus vedėja Liuda Šuminienė
tel. (8 5) 212 3901, liuda.suminiene@vdtat.gov.lt

Įmonė, norinti gauti licenciją gaminti saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus, vadovaudamasi Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklių 6 punktu, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos pateikia šiuos dokumentus:
1. rašytinį prašymą išduoti licenciją, kuriame nurodoma:
1.1. įmonės pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinės adresas, telefono ir fakso numeriai;
1.2. įmonei atstovaujančio asmens duomenys (vardas ir pavardė, pareigos, telefono numeriai, atstovavimo pagrindas ir atstovavimą pagrindžiantys dokumentai);
2.  įmonės įstatų kopiją, patvirtintą įmonės antspaudu, jeigu įmonė privalo jį turėti, ir vadovo parašu.
Licencija išduodama, pateikus dokumento, patvirtinančio, kad sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava, originalą.
Licencija išduodama neterminuotam laikui.
Licencijos turėtojo gamybinės patalpos turės atitikti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimus.

 

SĄRAŠAS ĮMONIŲ, TURINČIŲ SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ IR SAUGIŲJŲ DOKUMENTŲ BLANKŲ GAMYBOS LICENCIJAS

 

Pavadinimas Licencijos
numeris
Licencijos
išdavimo data
Licencijos
patikslinimo data
Adresas Telefonas, faksas
UAB „Garsų pasaulis“ 000048 1999-12-01 2004-07-29
2007-08-20
Salomėjos Nėries g. 69
LT-06304 Vilnius
tel.: (8 5) 249 9900,
(85) 249 9903
faks. (8 5) 249 9901
UAB „Lodvila“ 000003 1999-12-01 2005-07-07
2019-10-14
Draugystės g. 24
Valčiūnų k.
LT-13220 Vilniaus r. sav.
tel. (8 5) 279 0097
faks. (8 5) 260 7757
UAB „ATB-WEST“ 000005 2009-06-04 Rudaminos g. 1A
Skaidiškės
LT-13275 Vilniaus r.
tel. (8 5) 235 1174
faks. (8 5) 235 1179
UAB „Holtida“ 000006 2016-04-11 Vydūno al. 57-3
LT-50292 Kaunas
tel. (8 646) 76641