tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Informuojame, kad nuo 2011 m. gegužės 29 d. įsigaliojo Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančių įstaigų kontrolės vykdymo taisyklės (patvirtintos Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2011 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 1-97 (Žin., 2011, Nr. 65-3094); jomis vadovaudamiesi Tarnybos darbuotojai atliks planinius ir neplaninius tikrinimus tvirtinančiose įstaigose. Tvirtinančių įstaigų tikrinimo planą galite rasti Tarnybos interneto svetainės skyriuje „Veikla“.