tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

Pasitikėjimo telefonas (8 5) 212 3090  (automatinis atsakiklis visą parą).

Informacijos iš piliečių rinkimo pasitikėjimo telefonu tikslas – padėti nustatyti veiklos sritis, kuriose egzistuoja korupcijos pasireiškimo tikimybė, bei imtis prevencinių veiksmų siekiant šalinti šio neigiamo socialinio reiškinio priežastis.
Nuo 2012 m. sausio 24 d. Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos veikia korupcijos prevencijos (pasitikėjimo) telefonas. Surinkę numerį (8 5) 212 3090 ir išgirdę automatinio atsakiklio įrašą, gyventojai visą parą gali pranešti apie valstybės tarnautojų ar darbuotojų galimas korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas (piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi, kyšininkavimą ir kt.). Gyventojų pranešimai priimami visą parą, įskaitant poilsio ir švenčių dienas, ir įrašomi į elektroninę laikmeną.
Pasitikėjimo telefonu pateiktos informacijos tikrinimas bus efektyvus tik tuo atveju, jeigu pranešimuose bus nurodyti tikslūs duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti konkrečius įvykius ir asmenis, dėl kurių pranešimas buvo pateiktas.
Jūsų asmens duomenų konfidencialumą garantuojame.

Jūs taip pat galite pateikti informaciją apie valstybės tarnautojų neteisėtus veiksmus – korupciją ar veikas, turinčias korupcinio pobūdžio nusikalstamos veikos požymių, Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos tinklalapyje.

 

Valstybės tarnautojams ir jiems prilyginamiems asmenims

Valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo, vykdydamas savo pareigą, numatytą Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsnyje, privalo pranešti apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai (artimųjų giminaičių ir šeimos narių sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso XXXIV skyriuje), jei jis gavo neginčijamų duomenų, liudijančių šios veikos padarymą, arba pats stebėjo ar kitaip fiksavo šios veikos padarymą ir jei teisės aktuose nėra nustatyta praneštinos informacijos atskleidimo ribojimų.
Asmenims, pranešusiems apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka gali būti taikomos pagalbos, apsaugos ir skatinimo priemonės.

Jūs galite užpildyti Pranešimo apie korupcinio pobūdžio teisės pažeidimą formą ir ją pateikti el. paštu pranesk@stt.lt.


Specialiųjų tyrimų tarnybos atmintinė