tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

VDTAT prisijungė prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų
Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos 2011 m. spalio 12 d. raštu Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai pranešė apie prisijungimą prie Deklaracijos dėl pirmųjų verslo metų, kurią 2011 m. rugsėjo 14 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pasirašė 9 verslą prižiūrinčios institucijos, siekdamos didinti valstybės konkurencingumą, gerinti verslo aplinką, skatinti darbo vietų kūrimą ir išsaugojimą, mažinti administracinę naštą verslui ir gyventojams, optimizuoti ūkio subjektų veiklos priežiūros funkcijas. Prie šių institucijų prisijungė dar 34 verslo priežiūros tarnybos.
Pasirašydama šią deklaraciją, Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos įsipareigojo pirmaisiais metais prižiūrimą veiklą vykdantiems ūkio subjektams neskubėti taikyti teisės aktuose numatytų poveikio priemonių, bet daugiau juos konsultuoti ir teikti metodinę pagalbą. Poveikio priemonės taikytinos tik išimtiniais atvejais, kai jos yra būtinos ir neišvengiamos, siekiant užkirsti kelią žalos valstybei ir visuomenei atsiradimui.