tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

Asmuo, įgaliotas atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą, laikymosi priežiūrą Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos – Laura Gaidienė, Bendrųjų reikalų skyriaus specialistė, el. p. laura.gaidiene@vdtat.gov.lt, tel. (8 5) 212 5120.

Pareigų, kurias einantys asmenys privalo deklaruoti privačius interesus, sąrašas

Privačių interesų registras (PINREG)