tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

Teisės aktų, nustatančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas turinčių įmonių licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūros reikalavimus, sąrašas


Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo Nr. IX-1601 3 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Administracinių nusižengimų kodeksas (505, 507, 589, 615 straipsniai)

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos nuostatai

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės

Darbo uždarojo režimo sąlygomis taisyklės

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimai

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

Dėl planinio patikrinimo akto ir neplaninio patikrinimo akto formų tvirtinimo

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašas

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, konsultavimo tvarkos aprašas

Mažareikšmių pažeidimų sąrašas

Dėl metodinės pagalbos teikimo ūkio subjektams, pirmuosius metus vykdantiems saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijuojamą veiklą

Dėl Lietuvos policijos generalinio komisaro 2003 m. lapkričio 7 d. įsakymo Nr. V-575 “Dėl Vertybinių popierių, dokumentų blankų, banderolių, oficialių žymėjimo ženklų gamybinių patalpų apsaugos reikalavimų patvirtinimo” pripažinimo netekusiu galios ir įgaliojimų suteikimo

 

Atsakingas už sąrašo sudarymą asmuo – Teisės ir prevencijos skyriaus vedėja
Jūratė Kazlauskė, tel. (8 5) 262 6961, el. p. jurate.kazlauske@vdtat.gov.lt

Atnaujinimo data 2021-05-24