tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymas

Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo Nr. IX-1601 3 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymas

Administracinių nusižengimų kodeksas  (505, 507, 550, 551, 589, 615 straipsniai)

__________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Dėl įgaliojimų įgyvendinant Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymą

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos nuostatai

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro nuostatai

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijavimo taisyklės

Dėl institucijų, atsakingų už Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/1191 nustatytų funkcijų vykdymą, paskyrimo

____________________________________________________________

FINANSŲ MINISTRO ĮSAKYMAI

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimo taisyklės

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos nustatymo komisijos personalinė sudėtis ir darbo reglamentas

_____________________________________________________________

VALSTYBĖS DOKUMENTŲ TECHNOLOGINĖS APSAUGOS TARNYBOS PRIE FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinė apsauga

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos priemonių derinimo ir tvirtinimo taisyklės

Saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko etalono gamybos priežiūros, vertinimo ir tvirtinimo taisyklės

Etalonų projektuose leidžiamos technologinės apsaugos priemonių kokybės paklaidos, naudojami kokybės tikrinimo metodai ir kokybės vertinimo kriterijai, Etalonų projektuose leidžiamos kokybės paklaidos, naudojami kokybės tikrinimo metodai ir kokybės vertinimo kriterijai

Įslaptintos  informacijos perdavimo saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamintojams taisyklės

Saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamybos specialiųjų medžiagų pavyzdžių perdavimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos tvarkos aprašas

Dėl privalomo pateikti Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybai prie Finansų ministerijos saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko pavyzdžių skaičiaus nustatymo

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registras

Paraiškos įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą forma, jos teikimo ir pildymo taisyklės

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registravimo taisyklės

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro duomenų saugos nuostatai

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos interneto svetainėje teiktinų Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registro duomenų sąrašas

Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimas

Leidžiamos technologinės apsaugos priemonių kokybės paklaidos saugiuosiuose dokumentuose ir saugiuosiuose dokumentų blankuose, leidžiamos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės paklaidos, kokybės tikrinimo metodai ir vertinimo kriterijai

Dėl kontrolės lygio nustatymo atliekant saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų atrankinius kokybės tikrinimus

Tvirtinančių įstaigų priežiūra

Teisės aktų, reglamentuojančių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą, technologinę apsaugą ir gamybą, nuostatų laikymosi tvirtinančiose įstaigose priežiūros tvarkos aprašas

Dėl administracinio nusižengimo teisenoje naudojamų dokumentų surašymo ir jų formų pildymo

Kiti

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos taisyklių pakeitimas

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos taisyklės

Vaizdo duomenų tvarkymo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos taisyklės

Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyboje prie Finansų ministerijos tvarkos aprašas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos viešųjų pirkimų proceso valdymo ir procedūrų atlikimo tvarkos aprašas

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos mažos vertės viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, taisyklės 

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos tarnybinių lengvųjų automobilių naudojimo taisyklės

____________________________________________________________

KITŲ INSTITUCIJŲ VADOVŲ ĮSAKYMAI

Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinės centrinės tarnybos įslaptintos informacijos ryšių ir informacinės sistemos nuostatai

Intranetinės Europos dokumentų archyvavimo sistemos (iFADO) nacionalinio posistemio nuostatai

Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinio posistemio (N.FADO) 1 lygio posistemio duomenų saugos nuostatai, Saugaus elektroninės informacijos tvarkymo taisyklės, Naudotojų administravimo taisyklės

Europos dokumentų archyvavimo sistemos (FADO) nacionalinio posistemio (N.FADO) 1 lygio posistemio veiklos tęstinumo valdymo planas


Atsakingas už sąrašo sudarymą asmuo – Teisės ir prevencijos skyriaus vedėja

Jūratė Kazlauskė, tel. (8 5) 262 6961, el. p. jurate.kazlauske@vdtat.gov.lt


Atnaujinimo data 2022-05-18