tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
„Valstybės žiniose“ 2008 m. Nr. 113 paskelbtos Paraiškos įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą, Pranešimo apie duomenų pakeitimą ar (ir) papildymą, Prašymo pakeisti metriką teikimo ir pildymo taisyklės. Šių dokumentų formas galite rasti Tarnybos interneto svetainės skyriuje Registras.