Šiuo metu teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas neatliekamas.