tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
Atsižvelgdama į valstybės ir savivaldybių įstaigų pateikiamus klausimus dėl saugiųjų dokumentų ar saugiųjų dokumentų blankų gamintojo parinkimo Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos (toliau – Tarnyba) atkreipia dėmesį, kad:
·          Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamintoją įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka parenka užsakovas (Lietuvos Respublikos saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos įstatymo 13 straipsnis).
·          Gaminant saugiuosius dokumentus ir saugiuosius dokumentų blankus yra naudojama įslaptinta informacija. Saugiajam dokumentui ir saugiajam dokumento blankui gaminti Tarnyba perduoda užsakovo nurodytam gamintojui saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko grafinį projektą skaitmenine (elektronine) laikmena, kuris yra įslaptinamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 7 straipsnio 3 dalimi ir Detaliu įslaptinamos informacijos, susijusios su Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos veikla, sąrašu, suderintu su Lietuvos Respublikos paslapčių koordinavimo komisija ir patvirtintu Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnybos prie Finansų ministerijos direktoriaus 2014 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 1-24RN.
·          Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos paslaugų viešieji pirkimai turi būti atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo nuostatomis (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 2 straipsnis, 4 straipsnio 7, 8 dalys).
·          Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, kontrolę vykdo bei konsultuoja perkančiąsias organizacijas ir tiekėjus šių pirkimų klausimais Viešųjų pirkimų tarnyba (Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 9 straipsnio 1 dalis).