tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Tvirtinančių įstaigų dėmesiui!
Informuojame, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėjus veikti Teisės aktų registrui, teikdami Paraišką įregistruoti saugųjį dokumentą ar saugųjį dokumento blanką į Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą ir parengti saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko eskizą ir grafinį projektą ar Pranešimą apie duomenų pakeitimą ar (ir) papildymą pridėkite teisės akto, kuriuo patvirtinta ar pakeista saugiojo dokumento ar saugiojo dokumento blanko privalomoji forma, kopiją.