tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

Ūkio subjektai konsultuojami:
Tel. : (8 5) 212 3901, (8 5) 212 3640;
El. p.: prieziura@vdtat.gov.lt;
Skype: Pradėti pokalbį, pradėti pokalbį

 

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Dėl metodinės pagalbos teikimo ūkio subjektams, pirmuosius metus vykdantiems saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijuojamą veiklą 

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

                Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi KLAUSIMYNO FORMA

Dėl planinio patikrinimo akto ir neplaninio patikrinimo akto formų tvirtinimo

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, konsultavimo tvarkos aprašas

Anketa dėl Planinio patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno)

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašas

Preliminarus dokumentų sąrašas

Mažareikšmių pažeidimų sąrašas

Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos

 

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų planai:
                    2019 m. I ketvirčio
                    
2019 m. II ketvirčio
                    
2019 m. III ketvirčio
                    
2019 m. IV ketvirčio
                              2020 m. I ketvirčio
                              
2020 m. II ketvirčio
                              
2020 m. III ketvirčio
                              
2020 m. IV ketvirčio
                                        
2021 m. I ketvirčio
                                        
2021 m. II ketvirčio
                                        
2021 m. III ketvirčio
                                       
2021 m. IV ketvirčio

Atliktų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų ataskaitos:
                    2019 m. I ketvirčio
                    
2019 m. II ketvirčio
                    
2019 m. III ketvirčio
                    
2019 m. IV ketvirčio
                              
2020 m. I ketvirčio
                              
2020 m. II ketvirčio
                              
2020 m. III ketvirčio
                              
2020 m. IV ketvirčio
                                        2021 m. I ketvirčio
                                        
2021 m. II ketvirčio
                                        
2021 m. III ketvirčio