tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

Ūkio subjektai konsultuojami:
Tel. : (8 5) 212 3901, (8 5) 212 3640;
El. p.: prieziura@vdtat.gov.lt;
Skype: Pradėti pokalbį, pradėti pokalbį

 

Anketa:

VDTAT prie FM darbuotojų atliekamų ūkio subjektų veiklos priežiūros tikrinimų vertinimas

 

ŪKIO SUBJEKTŲ PRIEŽIŪRA

Deklaracija dėl pirmųjų verslo metų

Dėl metodinės pagalbos teikimo ūkio subjektams, pirmuosius metus vykdantiems saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijuojamą veiklą 

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, planinių ir neplaninių patikrinimų taisyklės

                Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi KLAUSIMYNO FORMA

Dėl planinio patikrinimo akto ir neplaninio patikrinimo akto formų tvirtinimo

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, konsultavimo tvarkos aprašas

Anketa dėl Planinio patikrinimo akto (kontrolinio klausimyno)

Įmonių, turinčių saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas, priskyrimo rizikos grupei tvarkos aprašas

Preliminarus dokumentų sąrašas

Mažareikšmių pažeidimų sąrašas

Verslininkams apie inspektavimą. Pagrindinės verslininko teisės ir pareigos

 

Licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų planai:
2020 m. I ketvirčio
2020 m. II ketvirčio
2020 m. III ketvirčio
2020 m. IV ketvirčio
     2021 m. I ketvirčio
     2021 m. II ketvirčio
     2021 m. III ketvirčio
     2021 m. IV ketvirčio
           2022 metų

Atliktų licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi tikrinimų ataskaitos:
2020 m. I ketvirčio
2020 m. II ketvirčio
2020 m. III ketvirčio
2020 m. IV ketvirčio
     2021 m. I ketvirčio
     2021 m. II ketvirčio
     2021 m. III ketvirčio
     2021 m. IV ketvirčio
          
2022 m. I ketvirčio