tarptautinis apdovanojimas tarnybai

specialus apdovanojimas tarnybai

nuoroda į epaslaugos.lt

finansu ministerijos dnr programa

nukenteje asmenys

   Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba prie Finansų ministerijos įsteigta 1995 metais. Tarnybos paskirtis – įgyvendinti valstybės politiką dokumentų technologinės apsaugos srityje.

       Tarnybos veiklos sritys:

* užtikrinti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinę apsaugą (rengti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų grafinius projektus, vykdyti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų etalonų gamybos priežiūrą ir atlikti etalonų projektų vertinimą, rengti technologinės apsaugos priemonių aprašus, ieškoti technologinės apsaugos priemonių ir organizuoti jų vertinimą, teikti informaciją Europos dokumentų archyvavimo sistemai);

* atlikti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijuojamos veiklos sąlygų laikymosi priežiūrą (tikrinti įmones, turinčias saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencijas) bei atlikti saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų kokybės tikrinimus;

* kontroliuoti, kaip Vyriausybės vertybinių popierių, banderolių, keleivinio transporto bilietų, oficialiųjų žymėjimo ženklų, dokumentų blankų privalomąsias formas tvirtinančios įstaigos laikosi saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų leidybą, technologinę apsaugą ir gamybą reglamentuojančių teisės aktų;

* valdyti, tvarkyti Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų registrą bei užtikrinti jo funkcionavimą;

* užtikrinti visuomenės informavimą saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų technologinės apsaugos ir gamybos srityje (skelbti Tarnybos interneto svetainėje technologinės apsaugos priemonių aprašus visuomenei).